Beton

Propusni beton
10.5.2016
Propusni beton
Propusni beton, kao što mu i sam naziv govori, ima glavnu namjenu da vodu s betonirane površine propušta u donje slojeve. Zbog svojih karakteristika omogućava da se racionalnije...
Lagani konstruktivni beton
31.3.2016
Lagani konstruktivni beton
Lagani betoni su betoni koji imaju manju volumnu masu od uobičajenih normalno teških betona (< 2.000 kg /m3). Radi se o betonima zatvorene strukture čija se prividna gustoća...
Brzo očvrščujući beton
31.3.2016
Brzo očvrščujući beton
Ubrzano očvršćavanje betona može se postići upotrebom dodataka - ubrzivača kako bi se postigle visoke rane čvrstoće betona i omogućilo brzo skidanje oplate i manipulacija....
Samozbijajući beton
31.3.2016
Samozbijajući beton
Kada namjena predstavlja izazov za izvedbu betona zbog zbijenih radnih površina ili složene armature, samozbijajući beton je prirodni odabir. Samozbijajući betoni razvijeni su...
Beton s vlaknima
31.3.2016
Beton s vlaknima
  Betoni ojačani vlaknima su oni kojima su poboljšana neka svojstva pomoću vlakana jednomjerno raspoređenih u mješavini.Vlakna mogu biti čelična, polipropilenska i...
Lagani nekonstruktivni beton
31.3.2016
Lagani nekonstruktivni beton
To su betoni čija funkcija nije da nose konstrukciju već da sudjeluju u poboljšanju i očuvanju trajnosti strukturnog betona ili za postizanje volumena čvrstog materijala...
12

Najčitaniji članci