Predgotovljeni betonski elementi

Predgotovljeni betonski elementi su po svojoj definiciji građevni proizvodi koji su sastavljeni od betona ili od betona i armature. Primjena predgotovljenih betonski elemenata u građevinarstvu je vrlo široka pa ih tako nalazimo u području cestogradnje (rubnjaci - slika 2.,razne kanalice - slika 3), visokogradnji (stupovi, grede, šuplje ploče, omnia stropne ploče...) ili pak mostogradnji (prednapete nosive grede - slika 1) za izradu rasponskih konstrukcija.

 

Betoni koji se upotrebljavaju za izradu takvih proizvoda su betoni uobičajnih karakteristika od klase C 25/30 do betona visokih čvrstoća preko 60 MPa. (Za izradu prednapetih betonskih elemenata, bilo za potrebe u visokogradnji ili niskogradnji, koriste se betoni klase čvrstoće od C 30/37 pa na više.)

 

Specificiranje svojstava, dokazivanje uporabljivosti,potvrđivanje sukladnosti te označavanje takvih proizvoda propisano je Tehničkim propisom za betonske konstrukcije - prilog „G“. Tim Tehničkim propisom (skraćeno TPBK) je također propisano da u slučaju izrade adheziono prednapetih elemenata gdje se koriste visokovrijedni čelici (kablovi,užad) za prednapinjanje je potrebno primjeniti točno određene vrste cementa tj. nije dozvoljena upotreba mješanih portland cementa klase CEM II B-M ili CEM II A-M te tzv. metalurški cementa oznake CEM III, IV, V.

Posljednji članci